Obaveštenje za rekreaciju možete pročitati ovde.

Članak o potpisanom posebnom kolektivnom ugovoru za JP EPS možete pročitati ovde.

Članak pod nazivom „Centralizacija - beogradizacija EPS-a i Sindikata“ možete pročitati ovde.

Zahtev o isplati novembarskih plata možete pročitati ovde.

Zahtev za pokretanje postupka i određivanje Komisije za izradu dopune Zapisnika o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u PD „TE-KO Kostolac“ d.o.o. možete pročitati ovde.

Zahtev za pokretanje postupka i odreĐivanje komisije za izradu zapisnika o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u PD „TE-KO Kostolac“ d.o.o. možete pročitati ovde.

Dopis predsedniku sindikata EPS-a oko budućeg rešavanja statusa objekata Društvenog Standarda možete naći ovde.