Dopis Sindikata u vezi Standard Kostolac (18.11.2014) možete pročitati ovde.

Dopis za zakazivanje hitnog sastanka od direktora PD TE KO Kostolac direktoru PD Standard Kostolac možete pročitati ovde.

Inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja benificiranog radnog staža možete pročitati ovde.

Obaveštenje od PD STANDARD D.O.O. Kostolac poslato 28.10.2014. godine [ovde].

Pokretanje inicijative za potpisivanje Kolektivnog Ugovora za PD TE KO Kostolac možete pročitati ovde.

Pokretanje inicijative za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca možete pročitati ovde.

Program reorganizacije javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" Beograd možete pročitati ovde.